AVA trio Prague

AVA trio Prague

Miroslav Ambroš – housle
Oldřich Vlček – viola
Zuzana Ambrošová – klavír

Pod názvem AVA trio se skrývá nevšední nástrojové spojení houslí, violy a klavíru. Členy souboru jsou zakladatel a sólista unikátního tělesa Ambroš Ladies Orchestra Miroslav Ambroš, umělecký šéf proslulého orchestru Virtuosi di Praga, violista Oldřich Vlček, a vynikající klavíristka Zuzana Ambrošová. Tito tři výjimeční umělci spolu koncertují již řadu let. S nadšením a velkým obdivem posluchačů se setkávají na mnoha tuzemských i zahraničních pódiích. Ve špičkové interpretaci přinášejí program, zahrnující perly vážné hudby. Miroslav Ambroš, Oldřich Vlček a Zuzana Ambrošová mají na repertoáru známé Trio Es dur „Kegelstatt“ z pera Wolfganga Amadea Mozarta, slavný Mazurek od Antonína Dvořáka, překrásnou skladbu Passacaglia od Johana Halvorsena na téma Georga Friedricha Händela a mnohé další skvosty klasické hudby.

Příklad koncertního programu

W. A. Mozart - Duo G dur pro housle a violu

W. A. Mozart - Trio Es dur „Kegelstatt“ pro klavír, housle a violu

A. Dvořák - Mazurek e moll, op. 49 pro housle a klavír

J. Halvorsen - Passacaglia na téma G. F. Händela pro housle a violu

Copyright © 2019 CZECHCONCERT. Všechna práva vyhrazena. Webové galerie | Michal Vitásek 2018.