Ambroš duo Prague

Ambroš duo Prague

Houslista Miroslav Ambroš a klavíristka Zuzana Ambrošová společně koncertují již téměř dvacet let a pod názvem Ambroš Duo Prague sklízí úspěchy nejen v tuzemsku, ale i po celé Evropě a zámořských zemích.

Dominantní je jejich dlouhodobá spolupráce s ambasádami, Českými centry a krajanskými organizacemi po celém světě, kterými jsou každoročně zváni k nejrůznějším významným kulturním událostem. Již třikrát obdrželi pozvání na turné po USA (2016, 2018 a 2019) ve městech Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Little Rock, San Francisco, Seattle, San Diego a New York.

Významná je ale také jejich nahrávací činnost, která zahrnuje jak CD IlVirtuoso s jedněmi z nejtěžších kompozic pro housle a klavír, tak opakovanou spolupráci s Českým i Slovenským rozhlasem a televizí, Rádiem Marseille a dalšími.

V sezóně 2019/2020 zaměří svůj koncertní program k Poctě 90. výročí narození houslisty Josefa Suka. Miroslav Ambroš je posledním žákem a koncertním spoluhráčem Mistra Suka.

Fotografie pořídil Jakub Ludvík

Ambroš Duo PragueAmbroš Duo Prague
Ambroš Duo PragueAmbroš Duo Prague
Copyright © 2023 CZECHCONCERT. Všechna práva vyhrazena. Webové galerie | Michal Vitásek 2018.