Ambroš Ladies Orchestra (ALO)

Ambroš Ladies Orchestra (ALO)

www.ambrosorchestra.cz

Ženy a vážná hudba. Dvě slova, která spolu souvisejí více, než by se možná na první pohled zdálo. Sdílí spolu půvab a skrytou krásu, tajemno i přímost, vášeň i klid. Není divu, že spojení ženskosti a hudebního nástroje tvoří již samo o sobě vyladěnou symfonii.

Začíná se psát nový rok 2017 a houslovému virtuosovi Miroslavu Ambrošovi se na základě právě tohoto spojení v hlavě rodí vskutku originální nápad. V Česku máme množství vynikajících a nadaných muzikantek, ale orchestr skládající se pouze z žen? To je koncept, který v současnosti nenajdeme nejen u nás, ale je naprosto ojedinělý i v celoevropském měřítku.

A tak se Ambroš dává do práce a postupně pro svoji myšlenku získává jedny z nejlepších a nejtalentovanějších českých hráček. Vždyť i on sám, jakožto poslední žák Mistra Josefa Suka s bohatými koncertními zkušenostmi z celého světa, patří k naší hudební špičce.

Postupně se mu opravdu daří vytvořit plně funkční smyčcový soubor s dvanácti stálými a několika dalšími alternujícími členkami vedený vítězkou soutěže Pražského jara, Olgou Šroubkovou. V současné době jsou již dámy spolu se svým sólistou a uměleckým vedoucím Miroslavem Ambrošem připraveni ke koncertování a jejich program se pro nadcházející sezonu utěšeně plní.

V následující sezóně je čeká několik důležitých vystoupení, z nichž tím nejvýznamnějším bude slavnostní koncert v monacké Opéra de Monte-Carlo v Salle Garniér pod záštitou monackého prince Alberta II.

Fotografie pořídil Jakub Ludvík