Jaroslav Kovacs

Jaroslav Kovacs

Absolvoval Konzervatoř v Teplicích ve třídě prof. Jitky Slavíčkové. Již při studiích hostoval v operetách Krušnohorského divadla v Teplicích. Od roku 1994 je sólistou Severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem, kde ztvárnil mnoho velkých rolí českých i světových oper, operet i muzikálů.

V letech 2011 a 2014 byl nominován na cenu Thálie rolemi Gerald v opeře L. Deliba Lakmé resp. Tassila v operetě Emericha Kálmána Hraběnka Marica.

V jeho repertoáru jsou mj. role Vévody (G. Verdi Rigoletto), Alfréd (G. Verdi La traviatta), Lenskij (P.I.Čajkovskij Evžen Oněgin), Jeník, Vašek (B. Smetana Prodaná nevěsta), Jiří (A. Dvořák Jakobín) a mnoho rolí klasických operet či muzikálů. Věnuje se i písňové tvorbě (L. v Beethoven, F. Schubert, P. I. Čajkovskij, A. Varlamov, B. Smetana, A. Dvořák aj.)

Copyright © 2024 CZECHCONCERT. Všechna práva vyhrazena. Webové galerie | Michal Vitásek 2018.